Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Piatra Neamţ, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ si Asociaţia Consensual Iasi, implementează proiectul „INTEGRA - INVESTIŢIA ÎN OAMENI – INVESTIŢIE SIGURĂ” finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul major de intervenţie 5.1, Contract nr POSDRU 127/5.1/G/124833 in perioada 11.03.2014 – 10.09.2015

 

Cresterea capacitatii de ocupare a somerilor de lunga durata si a persoanelor inactive din regiunea Nord Est, in vederea obtinerii unei rate cit mai mare de ocupare pe o piata a muncii aflata in permanenta schimbare. Atingerea acestuia va determina un efect pozitiv, pe termen lung, prin constientizarea a 460 de persoane asupra necesitatii de a se informa si a-si adapta competentele profesionale la solicitarile unei piete a muncii in permanenta schimbare; prin proiect partenerii, ca furnizori de masuri active, vor elabora curricule si instrumente adaptate la tendintele noilor tehnologii existente pe piata, durabile si dupa finalizarea proiectului; un numar de 420 persoane (din care 340 someri de lunga durata) vor avea noi calificari, specializari sau cunostinte pentru 11 meserii relevante pe piata muncii.

 

01 Facilitare accesului la servicii de asistenta personalizata si informatizata (orientare, consiliere profesionala,mediere,Job-Club,Bursa locurilor de munca) pentru 440 persoane, in special someri de lunga durata, persoane inactive sau aflate in cautare de loc de munca din regiunea Nord-Est.

02 Promovarea in regiune a modelelor de invatare continua prin realizarea unui numar de 11 programe de formare profesionala in meserii deficitare pe piata actuala a fortei de munca pentru a furniza grupului tinta competentele necesare accesului la un loc de munca.

03 Incurajarea si demararea de afaceri sau activitati independente, pentru 80 de persoane, in special pentru somerii de lunga durata sau persoane inactive.

Prin obiectivele propuse, prezentul proiect, intentioneaza in fapt sa creeze competente noi in randul grupului tinta, in vederea atragerii si mentinerii unui numar cat mai mare de persoane pe piata muncii in vederea cresterii ratei ocuparii. In acest sens, proiectul propus, este in acord cu obiectivul general al Axei prioritare 5 POS DRU, dar si cu cele 3 obiective operationale ale DMI 5.1. Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul va genera o serie de beneficii pentru toti actorii implicati, dar si pentru piata muncii din regiune.

Prin obiectivele propuse, prezentul proiect, intenţionează în fapt, să creeze COMPETENŢE.

 

Activităţile proiectului se adresează unui numar grup ţintă  format din 460 de persoane (bărbaţi şi femei) cu reşedinţa în mediul urban şi rural din regiunea Nord-Est, respectiv în judeţele Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Botoşani şi Suceava.

 • Persoană în căutarea unui loc de munca - 40
 • Persoană inactivă - 20
 • Şomer tânăr - 40
 • Şomer de lungă durată - 233
 • Şomer peste 45 de ani - 10
 • Şomer de lungă durată tânăr - 117

 

 • 440 persoane vor beneficia de informare, consiliere profesională şi orientare în carieră;
 • 200 de persoane vor beneficia de consiliere psihoaptitudinală prin aplicarea bateriei de teste individuală;
 • 150 de persoane vor beneficia de servicii de mediere pe piaţa muncii;
 • 420 de persoane înscrise la cursurile de formare profesională;
 • minim 380 de persoane vor obţine certificate eliberate de ANC