integra

POCU/726/6/12/135004

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020” Proiect: INTEGRA - Servicii Integrate Pentru Formare Profesională Continuă a Angajaților

Denumire proiect:
Proiect: INTEGRA - Servicii Integrate Pentru Formare Profesionala Continua a Angajatilor 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta:
Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua cu cel putin 610 angajati din regiunile NE, SE si CENTRU, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare (30%) din zone rurale defavorizate (30%) si pe persoanele cu varsta de peste 40 ani (15%).

 

 

Obiectivele specifice:

  1. Cresterea gradului de informare si constientizare a angajatilor privind importanta formarii profesionale si participarii la programele de FPC, prin organizarea unei campanii in regiunile selectate, corespunzator A2 din proiect. Peste 600 de participant vor participa la cele 40 de sesiuni de constientizare organizate prin proiect.
  2. Incurajarea participarii la programele de FPC, inclusiv la sustinerea proceselor de validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca, prin consilierea si indrumarea profesionala a grupului tinta vizat in proiect.
  3. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor de baza si transversale, atat prof, cat si non prof prin sprijin pt participarea la programele de formare profesionala, in cele trei regiuni NE, SE si Centru, adecvate nevoilor, pentru cel putin 352 angajati inclusi in grupul tinta al proiectului si care au ales, la sesiunile de informare si consiliere profesionala sa urmeze un curs de formare profesionala.
  4. Imbunatatirea statutului profesional si a sanselor de a acces la un loc de munca motivant si sustenabil pentru 258 angajati, inclusi in grupul tinta, prin validarea si certificarea cunostintelor si abilitatilor profesioanale dobandite pe alte cai decat cele formale, in cadrul proceselor de evaluare si certificare a competentelor prof.

 

Durata proiectului :
24 de luni, incepand cu 29 martie 2021 si pana la 28 martie 2023

 

Bugetul proiectului: 4.668.297,33 Lei

 

Finantatorii proiectului:
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
„Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020”

 

Proiect: INTEGRA - Servicii Integrate Pentru Formare Profesionala Continua a Angajatilor

 

Contract: POCU/726/6/12/136004

 

Axa prioritara 6: Educaţie si competenţe

 

Solicitant: Asociația “ADL - Progres”

 

Parteneri: Mondo Consult SRL

 

 

 

Partenerul proiectului:

MONDO CONSULT