Cursuri de inițiere:

Competențe informatice: 90 ore

 

Cursuri de specializare:

Inspector în domeniul sănătăți și securității în muncă: 100 ore

Inspector/referent resurse umane: 100 ore

 

Cursuri de calificare de nivel II:

Lucrător în comerț: 360 ore

Confecționer asamblor articole din textile: 360 ore

 

Cursuri de calificare de nivel III:

Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaz: 720 ore

Electrician în construcții: 720 ore

 

 

Cursurile se vor desfășura în sistem dual, în prima parte pregătirea teoretică și în partea a II-a pregîătirea practică (1/3 teorie, 2/3 practică).

 

Programele de formare profesională și de dezvoltare personală sunt elaborate astfel încât să întrunească nevoile pieței forței de muncă și să îmbunătățească capacitatea de angajare pe termen mediu și lung a persoanelor cu nivel scăzut de calificare.

 

În urma examinării finale, participanții vor primi certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, ce permite recunoașterea competențelor dobândite în țară și în Uniunea Europeană.

 

Seminarii:

Cum gestionăm eficient cazurile de discriminare la locul de muncă

 

Traininguri:

Strategii de succes ale vânzării la nivel mare

 

Workshopuri:

Program de dezvoltare personală ”Job Club”

 

Evaluări de competențe profesionale:

 

Zidar, pietrar, tencuitor

Dulgher, tamplar, parchetar

Bucatar

Lucrator in comert

Operatori la masini cu comanda numerica - cnc

Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor

Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic

Cofetar - patiser

Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze

Electrician in constructii

 

 

 

Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber -  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). 

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

Partenerul proiectului:

MONDO CONSULT